Cách tính lương hưu như thế nào?

Theo Quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 1 Nghị định 01/2003/NĐ-CP thì lương hưu được tính như sau:

    1. Lao động nam có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm thì được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng của 5 năm cuối làm căn cứ đóng BHXH, sau đó từ năm thứ 16 trở đi , cứ thêm mỗi  năm được cộng thêm 2%, nhưng tổng cộng không vượt quá 75%.

    2. Lao động nữ có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm thì được tính 45% bình quân lương tháng của 5 năm cuối. Từ năm thứ 16 trở đi cứ mỗi năm đóng BHXH được công thêm 3%  nhưng tổng cộng không vượt quá 75%.

     Người về hưu ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng , nếu có thời gian đóng BHXH trên 30 năm thì còn được hưởng trợ cấp một lần theo cách tính như sau : Từ năm thứ 31 trở đi , mỗi năm đóng BHXH được nhận 1/2 tháng lương bình quân.

     Đối với cán bộ trường ĐH Bách khoa còn được hưởng mỗi năm công tác là 200.000 đ. 

Tin liên quan

Để được công nhận hết tập sự, CBGD trẻ phải làm gì?

- Sau thời gian 1 năm tập sự CBGD trẻ phải làm báo cáo tập sự về những công việc đã làm và tự đánh giá mức độ hoàn thành.    ...

[+]

Cán bộ Giảng dạy trẻ trong thời gian tập sự phải làm gì?

CBGD trẻ trong thời gian tập sự phải :      -Tham gia một phần các khâu giảng dạy, hướng dẫn bài tập, ĐAMH, thực tập. Có thể hướng dẫn phụ LATN. Chuẩn...

[+]

Ngạch và bậc CBGD như thế nào?

CBGD có 3 ngạch lương :        - Giảng viên : 15.111 (Gồm cả  CBGD lý thuyết và CBGD thực hành ).        - Giảng viên chính,Phó giáo sư : 15.110        -...

[+]

Điều kiện xét nâng bậc lương như thế nào?

Theo Thông tư số 45/TCCP-BCTL 11/3/96 thì CB-CC được xét nâng bậc lương nếu thỏa điều kiện thời gian và tiêu chuẩn: 1. Điều kiện về thời gian: - 24 tháng...

[+]

Chế độ làm việc của CBGD như thế nào?

Theo Quy chế giảng dạy ban hành theo Quyết định số 18/BGH ngày 21/3/2000 thì chế độ làm việc cuả CBGD là :    a) Đối với GV tập sự :           ...

[+]