Quyết định 2419 thành lập đội Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) nhiệm kỳ 2012-2017

Ngày 16 tháng 9 năm 2013 Trường Đại học Bách Khoa ban hành quyết định số:2419/QĐ-ĐHBK-TCHC về việc thành lập dội Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) nhiệm lỳ 2012-2017; Danh sách gồm 50 thành viên, quyết định có hiệu lực từ ngày 16/9/2013. Quyết định và Danh sách đính kèm Trang 1, Trang 2


Tin liên quan

Công văn 136/ĐHBK-TCHC cảnh cáo các đơn vị không đề cử viên chức phụ trách công...

Ngày 10 tháng 9 năm 2013 Trường Đại học Bách khoa ban hành công văn số: 136/ĐHBK-TCHC V/v cảnh cáo các đơn vị không đề cử viên chức phụ trách...

[+]