Quyết định và Danh sách: Nâng bậc lương, Phụ cấp thâm niên vượt khung

Nâng bậc lương và Phụ cấp thâm niên vượt khung (tháng 10/2013)

Phòng Tổ chức - Hành chính cập nhật thông tin Quyết định và Danh sách Cán bộ, Viên chức thuộc trường Đại học Bách Khoa được xét nâng bậc lương...

[+]