Tin ĐHBK

CV 1175/ĐHBK-TCHC "Báo cáo cập nhật, bổ sung danh sách Giảng viên cơ hữu của các...

Ngày 28 tháng 10 năm 2014 Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM ban hành công văn 1175/ĐHBK-TCHC Về việc "Báo cáo cập nhật, bổ sung danh sách Giảng viên...

[+]

Tài liệu ôn tập thi tuyển dụng viên chức năm 2014

 Tài liệu ôn thi tuyển dụng 2014: Đề cương ôn tập Văn bản pháp luật  

[+]

Thông báo Về việc lấy ý kiến thăm dò kết quả phiên họp sơ duyệt xét tặng danh hi...

Danh sách các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014 đạt trên 80% số phiếu sơ duyệt cấp ĐHQG gồm có (01 NGND, 18...

[+]

Tin nội bộ

Thông báo xét nâng bậc lương năm 2014

Ngày 04 tháng 9 năm 2014, Trường Đạii học Bách Khoa ban hành thông báo số: 126/TB-ĐHBK-TCH Về việc xét năng bậc lương năm 2014.  THÔNG BÁO SỐ 126/TB-ĐHBK-TCHCVề việc nâng...

[+]

Quyết định 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC ban hành Quy định báo cáo thông tin nội bô....

Ngày 26 tháng 9 năm 2014 Trường Đại học Bách Khoa ban hành quyết định số 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC về việc ban hành Quy định báo cáo thông tin nội bộ.

[+]

Công văn 65/ĐHBK-TCHC; Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng tr...

Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Ban Giám hiệu trường ban hành công văn số: 65/ĐHBK-TCHC  V/v Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường...

[+]