Tin ĐHBK

Thông báo Về việc lấy ý kiến thăm dò kết quả phiên họp sơ duyệt xét tặng danh hi...

Danh sách các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014 đạt trên 80% số phiếu sơ duyệt cấp ĐHQG gồm có (01 NGND, 18...

[+]

Lễ bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách đối ngoại – nghiên cứu khoa học (nhiêm kỳ...

Ngày 20/3/2014, trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách đối ngoại, nghiên...

[+]

Công bố danh sách sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú...

Hội đồng xét duyệt cấp trường đã họp ngày 13/3/2014, xem xét danh sách đề nghị của các đơn vị, lấy ý kiến thăm dò trong cán bộ chủ chốt...

[+]

Tin nội bộ

Công văn 65/ĐHBK-TCHC; Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng tr...

Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Ban Giám hiệu trường ban hành công văn số: 65/ĐHBK-TCHC  V/v Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường...

[+]

Đội Tự vệ cơ quan trường Đại Học Bách Khoa đạt thành tích cao trong Hội thao Quố...

Đội Tự vệ cơ quan trường Đại Học Bách Khoa tham gia "Hội thao Quốc phòng LLVT quận 10 năm 2012".

[+]

Qui định mức hưởng tiền hỗ trợ đi du lịch khi nghỉ hưởng tiền chế độ BHXH...

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Trường ĐHBK ra quyết định số: 3214/QĐ-ĐHBK-TCHC V/v Qui định mức hưởng tiền hỗ trợ đi du lịch khi nghỉ hưởng tiền chế độ BHXH.

[+]